Электронная библиотека » Чингиз Айтматов

Книги автора Чингиз Айтматов

  • 6 декабря 2023, 17:21
Скачать книгу Когда падают горы автора Чингиз Айтматов

Жанр: Литература 20 века, Классика


+16

Одинокий, уставший от жизни журналист расстается с возлюбленной и возвращается в родное селение в отрогах Тянь-Шаня. Согласившись выступить проводником группы, приехавшей поохотиться на снежных барсов, он и не подозревает, что втянется в опасную криминальную...

  • 14 сентября 2023, 15:20
Скачать книгу Ч. Т. Айтматов. Сборник автора Чингиз Айтматов

Жанр: Классическая проза, Классика


В древние времена прародителей человечества, когда человек и природа не были на равных, и стихии управляли судьбой человека, на Сахалине проживал малочисленный и загадочный народ нивхи. То были люди, мир которых находился в прямой зависимости от силы...

  • 19 мая 2023, 23:29
Скачать книгу Танланган асарлар: Қиссалар автора Чингиз Айтматов

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза


Улуғ қирғиз адибининг аксарият асарларини ўз она тилимизда анчадан буён мутолаа қилиб келамиз. Қўлингиздаги китобда эса унинг барча қиссалари бир муқова остида илк бора жамланди ва улар ёзувчининг ўзи тартиб бергандек жойлаштирилди. Бундан ташқари, Ч...

  • 27 декабря 2022, 12:20
Скачать книгу Seçilmiş əsərləri автора Чингиз Айтматов

Жанр: Советская литература, Классика


+16

«Çingiz xanın ağ buludu» povesti Çingiz Aytmatovun dünyada әn çox oxunan, әdәbi ictimaiyyәt tәrәfindәn yüksәk qiymәt verilәn «Әsrdәn uzun gün» romanına әlavәdir.

Povestdә totalitar dövlәt marağı, һökmdar һökmü ilә әbәdi bәşәri dәyәrlәr – insan taleyi,...

  • 27 декабря 2022, 12:20
Скачать книгу Çingiz xanın ağ buludu автора Чингиз Айтматов

Жанр: Советская литература, Классика


+16

«Çingiz xanın ağ buludu» povesti Çingiz Aytmatovun dünyada әn çox oxunan, әdәbi ictimaiyyәt tәrәfindәn yüksәk qiymәt verilәn «Әsrdәn uzun gün» romanına әlavәdir.

Povestdә totalitar dövlәt marağı, һökmdar һökmü ilә әbәdi bәşәri dәyәrlәr – insan taleyi,...

  • 27 декабря 2022, 12:20
Скачать книгу Erkən gələn durnalar, Ana tarla автора Чингиз Айтматов

Жанр: Советская литература, Классика


+16

“Erkən gələn durnalar” povestində Böyük Vətən müharibəsi illərində arxa cəbhədə atalarını, böyük qardaşlarını yüksək vətəndaşlıq qeyrəti ilə əvəz edən, vaxtından əvvəl kişilənmiş yeniyetmələrin igidliyindən bəhs edilir.

“Ana tarla” povestində Ç.Aytmatov...

  • 19 декабря 2022, 09:02
Скачать книгу Ağ gəmi автора Чингиз Айтматов

Жанр: Классическая проза, Классика


+6

Çingiz Aytmatov əfsanələri real həyatla, yaşadığı zamanla əlaqələndirdiyi bu əsərində birinci sinfə getməyə hazırlaşan balaca oğlanın arzularından, qurduğu xəyal dünyasından bəhs edir.

  • 19 декабря 2022, 09:02
Скачать книгу Cəmilə автора Чингиз Айтматов

Жанр: Классическая проза, Классика


+6

Bu əsərin qəhrəmanı cavan qırğız qadınıdır. O, köhnə, patriarxal adətlərin ziddinə olaraq inamla öz məhəbbətinə doğru addımlayır.

  • 19 декабря 2022, 09:00
Скачать книгу Dəniz kənarı ilə qaçan alabaş автора Чингиз Айтматов

Жанр: Классическая проза, Классика


+6

Bu əsərdə dörd ovçunun dənizə çıxmasından, hadisələrin onların gözlədiklərindən tamamilə fərqli cərəyan etməsindən və Kirisk adlı oğlamın keçdiyi ağır sınaqlardan bəhs olunur.

  • 6 декабря 2022, 08:00
Скачать книгу Hekayələr автора Чингиз Айтматов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза


+12

Bu kitaba böyük qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun seçmə hekayələri toplanıb. Qəhrəmanları mənəvi cəhətdən güclü, mərhəmətli insanlar olan bu hekayələr oxucuda dərin təəsürat yaradır.

Последние отзывы
2024-02-07 20:44:39
Tamanceff: Замечательный роман. Вроде бы, чистые приключения и Робинзонада, но темы поднимает автор серьезные. Вот лишь несколько, навскидку:Свобода и справедливость. Герои романа борются за свою свободу от рабства и тирании, а также защищают справедливость и мир на острове....
2024-02-07 17:36:25
Tamanceff: Человеку свойственно принимать решения. Например, овладеть каким-нибудь новым навыком, избавиться от вредной привычки или же заняться самосовершенствованием. Но, к сожалению, также имеет место быть и то, что хорошие планы так и остаются "вилами по воде писаными"....
2024-02-07 15:47:34
Tamanceff: Букет от Николая Рубцова на могилу Александра БарыкинаМногие музыканты недавнего прошлого брали стихотворения поэтов-классиков и на их основе создавали произведения, завоевавшие всенародную любовь....
Популярные книги за неделю


Рекомендациисообщить о неприемлемом содержании