Электронная библиотека » Азиз Несин

Книги автора Азиз Несин

  • 13 января 2023, 17:51
Скачать книгу Bir sürgünün xatirələri автора Азиз Несин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика


+16

Kitabda beynəlxlaq mükafatlar laureatı, ötən əsrin müqtədir satirik ədibi Əziz Nesinin müxtəlif illərdə yaratdığı mətbu əsərləri toplanmışdır. “Bir sürgün xatirələri” silsiləsi müəllifin şəxsən başına

gələn müsibətlərin və məşəqqətlərin bədii-yumoristik...

  • 21 декабря 2022, 17:40
Скачать книгу Belə gəlmiş, belə getməz автора Азиз Несин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика


+12

Təqdim etdiyimiz Əziz Nesinin “Belə gəlmiş, belə getməz” kitabı “Xatirə ədəbiyyatı” seriyasından 20-ci kitabdır. Bioqrafiya Əli Nesinin “Basdırılmışı axtaran adam” (“Nesin Nəşr”, 2012) adlı kitabından götürülüb. Kitabda bu maraqlı türk yazıçısının həyat...

  • 6 декабря 2022, 08:00
Скачать книгу Hekayələr автора Азиз Несин

Жанр: Современная русская литература, Современная проза


+12

Əziz Nesinin satirik hekayə və novellalarından ibarət bu kitabdakı əsərlər XX əsr türk insanının əxlaq və düşüncəsini, sosial durumunu, eləcə də cəmiyyətin saflaşdırılması uğrunda mübarizəsini əks etdirir.

  • 16 ноября 2022, 07:40
Скачать книгу Damda dəli var автора Азиз Несин

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза


Kitabda türk satirik ədəbiyyatının ustad yazıçısı Əziz Nesinin yaradıcılığının müxtəlif vaxtlarında yazdığı iyirmidən çox hekayəsi və dördhissəli “Bir tuluatçının xatirələri” yer alıb. Dövrünün problemlərini ciddi şəkildə işıqlandıran bu hekayələr sırasına...

  • 3 октября 2013, 23:14
Популярные книги за неделю


Рекомендациисообщить о неприемлемом содержании