Электронная библиотека » Peyami Safa

Книги автора Peyami Safa

  • 16 ноября 2022, 07:40
Скачать книгу Bir tərəddüdün romanı автора Peyami Safa

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза


Peyami Safanın yazıçılığının zirvəsini təşkil edən əsərlərinədən biri olan “Bir tərəddüdün romanı” Birinci Dünya Müharibəsindən sonra inanmaqla inkar, fərdi və ictimai meyllər, öz-özünü məhvetmə eşqi ilə yaradıcı ehtiraslar və sevgilər arasında qalan...

  • 16 ноября 2022, 07:20
Скачать книгу Yalnızıq автора Peyami Safa

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза


Türk yazıçısı Peyami Safanın “Yalnızıq” romanı ideal cəmiyyət axtarışı ilə yaşayan Səmim adlı bir qəhrəmanın sevgi hekayətindən bəhs edir. Həyatda hər həqiqətin gözünün içinə dik baxan, gözəl analitik təhlil qabiliyyəti olan bu adamın sevgisinin fərqliliyi...

Популярные книги за неделю


Рекомендациисообщить о неприемлемом содержании