Электронная библиотека » Лев Толстой

Книги автора Лев Толстой

  • 16 марта 2023, 00:13
Скачать книгу Три медведя. Сказки и рассказы автора Лев Толстой

Жанр: Русская классика, Классика


В сборник вошли самые знаменитые произведения Льва Николаевича Толстого для детей – басни, были, рассказы и сказки. Короткие поучительные истории, написанные простым, понятным языком, изучают на уроках в школе. А сказки Л. Н. Толстого, такие как «Три...

  • 27 февраля 2023, 13:33
Скачать книгу Одумайтесь! Война и миръ, власть и совѣсть автора Лев Толстой

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика


+16

Великий писатель и великий бунтарь – таким был Лев Толстой. Мыслитель, который пытался перевернуть общепринятые представления о государстве, патриотизме, церкви, демократии, деньгах. Его публицистику запрещали, уничтожали, считали скандальной и взрывоопасной....

  • 16 января 2023, 15:30
Скачать книгу Лучше ничего не делать, чем делать ничего автора Лев Толстой

Жанр: Афоризмы и цитаты, Публицистика


+12

Прожив долгую и непростую жизнь, Лев Николаевич оставил после себя не только гениальные произведения, но и множество дневников, записных книжек, а также статей.

Помимо блестящих мыслей писателя, в эту книгу вошли воспоминания коллег и близких Льва Николаевича,...

  • 26 декабря 2022, 15:40
Скачать книгу Şeytan автора Лев Толстой

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза


+16

Kitaba L.Tolstoyun 2 povestini daxil etmişik.

İnsanı yolundan azdıran Şeytan əməlinə Tolstoyun bir çox əsərlərində rast gəlmək olar. Görünür, Tolstoy, öz keçirdiyi hissləri təhlil etmək üçün «Şeytan» əsərini yazmalı olub. Əsər həddən artıq dramatik ruhdadır....

  • 26 декабря 2022, 15:40
Скачать книгу Kreyser Sonatası автора Лев Толстой

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза


+16

Tolstoy bütün dünyanı rus ədəbiyyatı barədə danışmağa məcbur edən, dünya ədəbiyyatının böyük sənətkarları arasında fəxri yer tutan birinci rus yazıçısıdır. Tolstoy öz əsərlərində o qədər böyük mə-sələlər irəli sürə bilmiş, elə bir bədii qüvvət səviyyəsinə...

  • 21 декабря 2022, 14:29
Скачать книгу Hacı Murad автора Лев Толстой

Жанр: Классическая проза, Классика


+6

Bu əsərdə imam Şamilin başçılığı ilə Rusiya imperiyasına qarşı vuruşan üsyançılardan bəhs edilir. Əsərin əsas qəhrəmanı olan Hacı Murad işğalçılara qarşı mərdliklə mübarizə aparan avar sərkərdələrindən birinin portretidir.

  • 21 декабря 2022, 14:29
Скачать книгу Uşaqlıq. Yeniyetməlik… автора Лев Толстой

Жанр: Классическая проза, Классика


+6

Lev Tolstoyun ilk irihəcmli əsəri sayılan “Uşaqlıq” povestində çoxlarının uşaqlıq illərində yaşadığı müxtəlif psixoloji təcrübələrin (ilk sevgi, ədalətsizlik, insanlar arasında ziddiyyətlər və s.) ustalıqla əks olunub.

  • 6 декабря 2022, 08:00
Скачать книгу Hekayələr автора Лев Толстой

Жанр: Современная русская литература, Современная проза


+12

Nağılçılıq məharəti ilə oxucunu heyran qoyan Lev Tolstoyun bu kitaba daxil edilən hekayələrində mühüm sosial və əxlaqi problemlərə toxunulur, pulun hakim kəsildiyi cəmiyyət kəskin tənqid edilir.

  • 18 ноября 2022, 15:20
Скачать книгу Сказки, рассказы, басни автора Лев Толстой

Жанр: Детская проза, Детские книги


+6

Лев Николаевич Толстой (1828–1910) – величайший русский писатель и мыслитель, который известен за пределами нашей страны. В книгу «Сказки, рассказы, басни» вошли самые известные произведения Л. Н. Толстого для детей, которые проходят в школе и задают...

  • 1 ноября 2022, 13:24
Скачать книгу Все-все-все сказки, рассказы, были и басни автора Лев Толстой

Жанр: Детская проза, Детские книги


+6

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) – русский писатель и мыслитель, один из величайших классиков мировой литературы. Был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он и на сегодняшний день считается одним из самых читаемых писателей.

В книгу «Все-все-все...

Последние отзывы
2023-05-28 15:40:12
Ashigaru: Люблю книги, которые можно с удовольствием перечитывать по несколько раз, не переставая замечать всё новые и новые детали и намёки. А сагу о хварангах можно ещё и в разном порядке перечитывать. Я такой структуры не встречала ещё, оч здорово!Судя по концовке книжки, продолжение планируется....
2023-05-26 13:39:42
maxifom: Оценил по достоинству глубину географической и исторической проработки книги. Там есть где потешить моё исследовательское хобби.
2023-05-26 10:39:19
Теодор: Наконец-то появилось что-то новое, необычное, интересное и умное! Перечитываю уже который раз и продолжаю открывать новые грани!
Популярные книги за неделю


Рекомендациисообщить о неприемлемом содержании