Электронная библиотека » книги на языке - азербайджанский

Книги на языке - азербайджанский

  • 13 января 2023, 18:00
Скачать книгу Məktəb hekayələri автора Məhəmməd Tağı Sidqi

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза


+6

Kitabda görkəmli mütəfəkkir, maarifçi şair və pedaqoq Məhəmməd Tağı Sidqinin ədəbi, pedaqoji, elmi əsərləri və məktubları çap olunur.

  • 13 января 2023, 17:59
Скачать книгу Azərbaycan Yeniləşmə Hərəkatı – XIX əsr автора Hüseyn Baykara

Жанр: Документальная литература, Публицистика


+16

Müəllif Azərbaycan mədəniyyətinin o dövrdə inkişafının bütün parametrlərini dolğun şəkildə verə bilmək üçün həm həmin dövrün mədəni simasını yaradan şəxsiyyətlərin bioqrafiyasını, həm də ən səciyyəvi əsərlərini təhlil edir.

  • 13 января 2023, 17:59
Скачать книгу Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi автора Hüseyn Baykara

Жанр: Документальная литература, Публицистика


+16

Müstәqil milli Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründәn bәhs edәn bu kitab ilk dәfә 1975-ci ildә İstanbulda türk dilindә nәşr olunmuşdur. Әsәrdә Azərbaycanın Rusiya tәrәfindәn işğalı, yeni yaranan dövlәtin başına gәlәn müsibәtlәr, V.İ.Leninin “alman casusu”...

  • 13 января 2023, 17:57
Скачать книгу Dağlar arxasında üç dost автора İlyas Əfəndiyev

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза


+16

“Dağlar arxasında üç dost” əsəri (1963) İlyas Əfəndiyevin ən güclü romanlarından biri hesab olunur. Romanı oxumağa başlarkən artıq onun klişe sovet romanlarından fərqləndiyini sezmək olur. Hətta sovet beynəlmiləlçiliyi (erməni-azərbaycanlı dostluğu) mövzusunu...

  • 13 января 2023, 17:57
Скачать книгу Geriyə baxma qoca автора İlyas Əfəndiyev

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза


+16

İlyas Əfəndiyevin bu əsəri əslində avtobioqrafik sayıla bilər və müəllif bunu tarixə müraciət edərək göstərir.

Çox qısa bir müddətdə dörd hakimiyyətin – çar üsul-idarəsinin, burjua respublikasının, xalq cumhuriyyətinin və bolşevik rejiminin bir-birin...

  • 13 января 2023, 17:57
Скачать книгу Həqq Məndədir автора İmadəddin Nəsimi

Жанр: Зарубежные стихи, Зарубежная литература


+16

İ.Nəsimi Azərbaycan şerinin şəkli xüsusiyyətlərinin təkmilləşməsində çox mühüm rol oynamış, əruz vəzninin bəhrlərini Azərbaycan dilinin xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırmağa çalışmışdır. O, əsərlərini 3 dildə yazmışdır.

Nəsimi Azərbaycan ədəbiyyatında ana...

  • 13 января 2023, 17:57
Скачать книгу Məntiq автора Mahir İsrafilov

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика


+16

Kitabda məntiqin aktual problemlərinin (təfəkkür formalarının) konkret təhlili verilməklə, ilk dəfə “Təbii dilin tədqiqi“, “Normalar məntiqi", “Əqli nəticənin məhkəmə praktikasında rolu“, “Arqumentasiya nəzəriyyəsi, onun taktikası" və digər məsələlərə...

  • 13 января 2023, 17:57
Скачать книгу Muhammed. Son peyğəmbər автора Məhəmməd Əsəd bəy

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза


+16

Kitabda Ərəbistanın islamdan öncəki cahiliyyət dövrü, dünyanın yeni düzənini yaratmış Peyğəmbərimizin uşaqlığı, gəncliyi və peyğəmbərliyi eləcə də islamın XX əsrin əvvəlinə kimi olan durumu gözəl bədii boyalarla təsvir olunur.

  • 13 января 2023, 17:56
Скачать книгу Fələklər yandı ahimdən… Seçilmiş əsərləri автора Məhəmməd Füzuli

Жанр: Зарубежные стихи, Зарубежная литература


+16

Məhəmməd Füzuli – ana dilimizdə yaranmış şerin ən gözəl nümunələri olan əsərləri ilə ədəbi-bədii dilimizi yüksəkliklərə qaldırmış, klassik Azərbaycan, habelə digər türk xalqlarının poeziyasına misilsiz təsir göstərən ədəbi məktəb yaratmış dahi şair və...

  • 13 января 2023, 17:56
Скачать книгу Fərəh Pəhləvi: Xatirələr автора Fərəh Pəhləvi

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика


+16

Sonuncu İran şahı Məhəmməd Rza Pəhləvinin xanımı, əslən azərbaycanlı olan Şahbanu Fərəh Pəhləvinin (Diba) xatirələri bu ölkənin az qala 60 illik tarixinə işıq salır.

Bu əsər memuar və tarixi janrda olsa da dramatik bir sevgi dastanını xatırladır, bu baxımından...

Последние отзывы
2023-03-23 21:47:21
Veledar: Дейл Бредесен, невролог и исследователь, оспаривает общепринятое медицинское мнение о том, что болезнь Альцгеймера - это необратимое состояние, и вместо этого представляет целостную программу, направленную на устранение первопричин заболевания....
2023-03-23 21:40:12
Veledar: Книга Дика Свааба - это полная биография человеческого мозга, которая проведет читателя через все стадии развития мозга, от младенчества до зрелого возраста и старости. Книга охватывает широкий круг тем, включая химию мозга, генетику, а также то, как на мозг влияют болезни и травмы....
2023-03-23 21:16:25
Veledar: Роман "Это я, Эдичка" Эдуарда Лимонова - это живой и захватывающий рассказ об авторе и его жизни. Книга написана в первом лице и полна искренних эмоций, ярких переживаний и дерзких мыслей....

Популярные за сутки


Рекомендации



сообщить о неприемлемом содержании